Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Kutsu virtuaaliseen aivoriiheen

Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista! Tervetuloa verkkoaivoriiheen!

Avoin tiede ja tutkimus voi merkittävästi kohentaa Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä ja laatua. Avoimuus luo mahdollisuuksia olla osallisena tieteen ja innovaatioiden edistäjänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hanke edistää avoimia toimintamalleja poikkitieteellisesti ja tukee tutkijoiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua uudenlaisiin toimintatapoihin.

Kutsumme sinut verkkoaivoriiheen ideoimaan ja jakamaan ajatuksia avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta (sisältäen TKI-toiminnan). Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää tuloksia määritellessään tulevia toimenpiteitä.

Vastaaminen vie noin 10-15 minuutta. Kannustamme vastaamaan myös useamman kerran. 

Tulokset verkkoaivoriihestä julkistetaan osana ATT-hankkeen arviointia pohjoismaisessa seminaarissa 22. marraskuuta. Verkkoaivoriihen kielenä on englanti.  Toimitamme myös yhteenvedon tuloksista  ja voit jättää tätä varten sähköpostisi kyselyn loppuun.

Tästä linkistä pääset verkkoaivoriiheen

Terveisin

Erja Heikkinen, Juha Haataja, Sami Niinimäki ja Eeva Kaunismaa