Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

IDA-lisäkäyttöoikeushaku avoinna 6.10.2017 saakka

IDA-lisäkäyttöoikeushaku avoinna 6.10.2017 saakka

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAan voi taas hakea lisäkäyttöosuutta suurta tallennuskapasiteettia tarvitseville hankkeille. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama IDA-palvelu mahdollistaa tutkimuksen tuottaman datan turvallisen säilytyksen. Säilytettävän datan muuttumattomuus turvataan kopioiden ja niiden eheyden hallinnalla.

Lisäkäyttöoikeus on tarkoitettu erittäin paljon tallennusresursseja vaativille tutkimusprojekteille. Lisäkäyttöoikeuden kesto on rajattu. Lisäkäyttöoikeuden päättyessä aineistoja voidaan ehdottaa siirrettäviksi pitkäaikaissäilytykseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valikoi hankkeet, joille myönnetään suurempi kiintiö.

Tämänhetkisen hakukierroksen hakemukset tulee palauttaa viimeistään 6.10.2017. Hakuaika alkaa 14.9.2017. Hyväksyttyjen hakemusten perustiedot ovat julkisia, joten hakijan tulee toimittaa kaikki hakemuslomakkeella pyydetyt tiedot, myös tutkimushankkeen julkinen abstrakti.

Lisätiedot ja hakulomake osoitteessa: http://avointiede.fi/idan-kayttajaksi#lisaosuudet


Lisätietoja:

IDA-koordinaattori Suvi Pousi
Puh. +358 50 381 8592
ida-lisaosuus@postit.csc.fi