Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot palkitaan tieteen avoimuudesta

Vuoden aikana ansioituneet avoimen tieteen toimijat palkittiin Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Foorumissa Tampereella 11.11.2015. Palkinnot perustuvat vuoden 2015 aikana tehtyyn selvitykseen korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta. Selvitys tarjosi laatuaan ensimmäisen kypsyystasoarvion kunkin organisaation avoimuuden nykytilasta. Avoimen toimintakulttuurin kokonaisarvioinnissa korkeatasoisimmaksi organisaatioksi nousi Helsingin yliopisto ja kattavimmat toimenpiteet avoimuuden ja näkyvyyden seurantaan olivat Jyväskylän yliopistolla.

Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite avoimuudessa on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä.

Tunnustukset jaettiin nyt ensi kertaa.  Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen ja Jyväskylän yliopiston vararehtori Kaisa Miettinen kertovat videolla toimista, joita heidän yliopistoissaan on tehty avoimuuden edistämiseksi.