Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Haetaan koulutuskoordinaattoria avoimen tieteen koulutuksien suunnitteluun ja koordinointiin

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on haettavana KOULUTUSKOORDINAATTORIN määräaikainen tehtävä 31.12.2017 saakka (hanke).

Koulutuskoordinaattorin tehtävänä on avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä ja hyödyntämistä koskevien koulutusten suunnittelu ja koordinointi. Koulutusten kohderyhminä ovat mm. eri alojen tutkijat ja tutkimusryhmät sekä tutkimushallinnon asiantuntijat.

Koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhteistyössä kansallisen Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (avointiede.fi) ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on edistää avoimia periaatteita ja toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa ja julkaisemisessa. Avoimuuteen pyritään mm. julkaisemalla tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät siten, että ne ovat mahdollisimman vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Lisätietoa