Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

FinELibin neuvottelutulos: Elsevier vuoden jatkoajalle, sopimukset Sagen ja Taylor &Francisin kanssa

FinELib neuvotteli sopimukset tieteellisistä lehtipaketeista Taylor & Francisin kanssa vuosille 2017 – 2018 ja Sagen kanssa vuosille 2017 – 2019. Sopimukset parantavat suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia avoimeen julkaisemiseen. T&F myöntää 60 % alennuksen hybridilehtien APC-maksuista ja Sage 87,5 %.

Neuvottelut etenkin Elsevierin kanssa tiedettiin etukäteen vaikeiksi, eikä FinELibin, Elsevierin, American Chemical Societyn ja Wileyn välisissä neuvotteluissa löytynyt yhteisymmärrystä avoimesta julkaisemisesta.  FinELIb päätyi näiden kustantajien kanssa vuoden sopimuksiin. Aikalisää tarvitaan, jotta löydetään ratkaisu Suomelle tärkeässä avoimen julkaisemisen edistämisessä. Vuoden jatkosopimus mahdollistaa tutkijoille näiden kustantajien e-lehtien käytön vuonna 2017 neuvottelujen jatkuessa. FinELibin neuvottelutavoitteet ovat yhä samat: lisää avoimuutta ja kohtuullisempia hintoja.

"Kuluneen syksyn neuvotteluissa kävi selväksi, että kansainvälisen tutkimusyhteisön vahvasta tahtotilasta huolimatta Elsevier on haluton kehittämään avoimen julkaisemisen liiketoimintamalleja ja haluaisi pysyä vanhassa tilauslehtimallissa. Kustantaja näkee edelleen avoimen julkaisemisen erillisenä marginaalisena toimintamallina, ei tiedejulkaisemisen tulevaisuutena. On viivytystaistelua periä artikkelien avoimuudesta erittäin korkeita lisämaksuja, vaikka korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavat jo vuodesta toiseen kasvavia tilausmaksuja. Nyt odotamme, että Elsevier ensi vuoden aikana osoittaa pystyvänsä siihen muutokseen, jota tiedemaailma tarvitsee ja odottaa", sanoo Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopiston vararehtori ja neuvottelujen puheenjohtaja, FinELibin tiedotteessa.

Suomalainen tiedeyhteisö on antanut tukensa yhteisille neuvottelutavoitteille. Marraskuun lopussa julkaistu Tiedonhinta.fi -kannanotto on kerännyt jo 2700 allekirjoitusta tutkijayhteisöstä. Allekirjoittajat sitoutuvat olemaan osallistumatta tiedelehtien toimituskuntiin tai lehtiartikkeleiden vertaisarviointiin, jos FinELibin neuvottelutavoitteet eivät täyty.

"Avoin julkaiseminen ja tieteellisen tiedon hinta ovat teemoja, jotka korostuvat nyt vastaavissa neuvotteluissa kaikkialla maailmassa, esimerkiksi Saksan parhaillaan käymissä neuvotteluissa", toteaa Kristiina Hormia-Poutanen, neuvotteluryhmän jäsen, Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden johtaja. "Vain sitkeydellä ja yhteisessä rintamassa toimimalla tiedeyhteisö voi vaikuttaa suuriin kaupallisiin kustantajiin ja muuttaa pysyvästi tieteellisen kustantamisen mallia."

Vuoden jatkosopimus mahdollistaa sen, että neuvotteluissa löydetään avoimuuden malli, joka aidosti edistää avointa julkaisemista kasvattamatta tiedejulkaisemisen kustannuksia tiedeyhteisölle. Ellei sopimukseen avoimesta julkaisemisesta päästä vuoden 2017 aikana, voi suomalainen tiedeyhteisö olla vuoden päästä tilanteessa, jossa pääsy moniin tärkeisiin tiedelehtiin katkeaa.

Lisätietoja

Suomalaiset tiedeorganisaatiot ja Elsevier jatkavat neuvotteluja avoimesta julkaisemisesta

FinELib reaches agreements with publishers – Some negotiations continue in 2017