Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Etsin – tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu avattiin käyttöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke tarjoaa Etsin – tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelun käyttöön tutkimusaineistoja tuottaville ja hyödyntäville tahoille. Etsin julkistettiin Metadataseminaarissa 11.12.2014.

Etsimen avulla voi jakaa ja hakea tietoa tutkimusaineistoista. Etsimen avulla tutkija, tutkimusorganisaatio tai muu tutkimusaineistoja tuottava tai arkistoiva taho voi tuoda aineistonsa muiden tietoisuuteen ja mahdollistaa aineiston jakamisen laajempaan käyttöön. Etsimestä kuka tahansa voi hakea monipuolisten hakuominaisuuksien avulla aineistoja ja saada tietoa niiden jatkokäytön mahdollisuuksista. Etsin on käyttäjilleen maksuton.

Etsimeen tallennetaan tutkimusaineistoa kuvailevia tietoja eli metatietoja, joiden perusteella aineisto on löydettävissä ja hyödynnettävissä. Etsin ei sisällä itse tutkimusdataa, vaan data voi sijaita missä tahansa.  Etsimestä löytyy tieto datan sijainnista sekä siitä, onko aineisto saatavilla jatkokäyttöön.

Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä edistää tieteen avoimia toimintamalleja, joista näkyvimmät ovat tutkimusaineistojen avaaminen, tutkimustulosten avoin julkaiseminen ja tutkimusmenetelmien avoimuus.  Metatiedot ovat tutkimusaineiston käyntikortti ja metatietojen avulla mahdollistetaan aineistojen löydettävyys, pitkäaikaissäilytys, aineistojen uudelleenkäyttö ja myös aineiston kerääjän meritoituminen.

Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.  Avoin tiede sopii tieteen sisäiseen logiikkaan, jonka mukaan tieteen menetelmineen ja tuloksineen pitäisi olla mahdollisimman avointa ja arvioitavissa.

Etsin on osa tutkimuksen avoimuutta tukevaa palvelukokonaisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa suomalaisten korkeakoulujen tutkijoille sekä Suomen Akatemian rahoittamille hankkeille myös muita tutkimusdatan hallinnan palveluja. AVAA – avointen aineistojen julkaisualusta tarjoaa sovelluksia avointen tutkimusaineistojen hyödyntämiseen, kuten lataamiseen, tarkasteluun ja yhdistämiseen. Tutkimusdataa voi myös tallentaa IDA – tutkimusaineistojen säilytyspalveluun. Palveluja voi hyödyntää kokonaisuutena tallentamalla data IDAaan, kuvailemalla se Etsimessä ja julkaisemalla avoin aineisto AVAAssa.

Etsin on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Etsin – tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu löytyy osoitteesta https://etsin.avointiede.fi/.
Lisätietoja Etsimen kotisivulta: http://avointiede.fi/etsin

Lisätietoja AVAAsta: http://avaa.tdata.fi/
Lisätietoja IDAsta: https://www.tdata.fi/ida