Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Ennakkotietoa Suomen Akatemian huhtikuun hausta; digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet (engl. digital humanities) on käsite, jolla viitataan uuden teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelman alueeseen kuuluvat erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä.

Tutkimuksen kehittäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, johon osallistuvat alan tutkijoiden lisäksi teknologioiden asiantuntijat, muistiorganisaatioiden edustajat, ja tietokantojen ylläpitäjät ja kehittäjät. Ohjelma lähtee perustutkimuksen tarpeista, mutta alalla tapahtuvalla teknologisella kehityksellä on myös käytännön sovellusmahdollisuuksia, joita on tarpeellista tutkia.

Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelman tavoitteena on:

  • herättää keskustelua tutkimusalueen tutkimusmenetelmistä sekä edistää niiden kehittämistä ja aihealueen eettistä tarkastelua,
  • edistää aineistojen käytettävyyttä ja niiden tunnettavuutta,
  • kehittää monitieteistä yhteistyötä digitaalisten ihmistieteiden alueella.

Ohjelmassa rahoitetaan vain monitieteisiä hankkeita, joiden avulla löydetään tutkimusaiheeseen uudenlaisia näkökulmia. Tutkimusta välittömästi tukeva korkeatasoinen tietotekninen osaaminen on tärkeää. Tutkimuksen sisältämä tietotekninen tai data-analyyttinen komponentti on kuvattava selvästi tutkimussuunnitelmassa.

Ohjelma tulee Suomen Akatemian huhtikuun hakuun ja haku on yksivaiheinen.

Lähde ja lisätietoa