Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Avoimen tieteen osaajakoulutus alkaa syksyllä 2015

ATT-hanke aloittaa koulutusten järjestämisen avoimen tieteen osaajakoulutuksella, jonka ensimmäinen tapaaminen järjestetään 14. syyskuuta Kansalliskirjaston auditoriossa, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

Kohderyhmät: Osaajakoulutukseen ovat tervetulleita osallistumaan tutkijoiden lisäksi esim. kirjastojen, tieto- ja tutkimushallinnon, tutkijakoulujen, opetuksen ja muiden mahdollisten henkilöstöryhmien edustajat.

Osaajakoulutus alkaa 14.9 yhteistapaamisella, johon toivomme mahdollisimman suurta osanottoa eri organisaatioista. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi avoimen tieteen edistämiseen liittyviä perusasioita ja sitä tukevia käytänteitä, selvitetään koulutustarpeita ja mahdollistetaan toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön käynnistyminen. Osaajakoulutuksen toteutuksessa huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet.

Osallistuminen on maksutonta. Jokainen voi jatkossa valita osaajakoulutuksesta itselleen sopivat osuudet ja osallistua osaajakoulutuksen järjestämiseen sekä osallistujana että kouluttajana. Kouluttajana toimiminen voi sisältää esim. koulutusten sisällöllistä suunnittelua, luennointia tai materiaalien tuottamista.

Osaajakoulutuksen tavoitteena on edistää organisaatioissa tapahtuvaa avoimen tieteen koulutusta ja tukea jo käynnissä olevia aktiviteetteja ja kehityshankkeita.

Lisätietoja: att-koulutus@postit.csc.fi

Ilmoittautumiset pyydetään perjantaihin 28.8.2015 mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/61830/lomake.html