Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

ATT-hankkeen Vaikuttavuusselvitysryhmän raportti valmistui

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Vaikuttavuusselvitysryhmän raportti on valmistunut. Ryhmän tehtävänä oli selvittää avoimen tieteen tuomat muutokset tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Työryhmä päätyi arviossaan siihen, että avointa julkaisemista mittaavia indikaattoreita on mahdollista tietyin edellytyksin kehittää ja ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla. Edellytyksinä käyttöönotolle nähtiin riittävän ja luotettavan tietopohjan luominen sekä yhteisymmärrys avoimuuden tulkinnasta eri toimijoiden kesken. Mikäli tietopohjasta ja avoimuuden määritelmästä päästään yhteisymmärrykseen, tulisi avoimen julkaisemisen edistämisen näkyä myöhemmin sovittavalla painoarvolla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa.

Tutkimusaineistojen avoimuuden sekä uusien tutkimuksen arvioinnin menetelmien (altmetriikka) osalta työryhmä päätyi siihen, että indikaattorit ja niiden tietopohja eivät vielä ole tarpeeksi vakiintuneella tasolla, jotta mittareita tutkimuksen hyödyntämisen, vaikuttavuuden ja sen avoimuuden arvioinnissa tai tutkimuksen ohjaamisessa kannattaisi vielä ottaa käyttöön.

Raportti on luettavissa ja ladattavissa Avointiede.fi:ssä.