Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjen avoimuus

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatioympäristöt (TKI) ja infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Juha Viitasaari ja Seliina Päällysaho (SeAMK) ovat kartoittaneet suomalaisten ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjen ja –infrastruktuurien tilaa. Päämääränä on  kokonaiskuvan saaminen ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä ja niiden avoimuuden politiikoista ja sitä kautta edistää niiden hyödyntämistä, myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kuten yritysten taholta.

Selvitys on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta, joka on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Lue lisää

Juha Viitasaari & Seliina Päällysaho: Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen ja infrastruktuurien avoimuus. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen raportti. (2016)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-48-9