Tutkimus-PAS sopimusmalli

 • Sopimukset tehdään korkeakoulujen kanssa
 • Sopimuksessa sovitaan kokonaisuuden palveluista (jokaisesta käyttöön otettavasta palvelusta sovitaan)
  • Palvelukuvaus (sopimuksen liitteenä) kuvaa palvelun
  • Palvelukuvauksessa ja sopimuksessa kuvataan OKM:n rooli ja oikeudet päätöksenteossa
  • Palvelukuvaukset ja palvelulupaukset uusitaan vuoden 2017 aikana
 • Palveluista sopiminen samanmuotoiseksi kuin KDK-PASin tapauksessa
  • Korkeakoulu ehdottaa OKM:lle tarpeensa, OKM myöntää palvelun tarjoajalle tietyin reunaehdoin valtuuden neuvotella asiasta, lopputulos tuodaan OKM:lle hyväksyttäväksi, sopimus solmitaan.
  • OKM:lle mm. jää oikeus päättää aineiston poistamisesta palvelusta.
 • Konkretisoidaan prosessit ja tukitoimet niin, että organisaatiot ottavat vastuuta tutkijoiden tukemisesta.