Toimintakulttuuriselvitys 2016

Toimintakulttuuriselvityksen tavoitteena on kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistosairaaloiden ja tutkimusrahoittajien tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen huomioinnissa ja tukemisessa, tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet.

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osalta ensimmäinen selvitys laadittiin vuoden 2015 aikana. Selvityksen kohteena olivat vuonna 2016 edellisten lisäksi suomalaiset yliopistosairaalat sekä tutkimusrahoittajista Suomen Akatemia, Tekes ja Koneen säätiö. Tutkimusrahoittajia verrattiin lisäksi kahdeksaan eurooppalaiseen tutkimusrahoittajaan. Toistettavien selvitysten avulla voidaan havaita toimintakulttuurin avoimuuden muutosta edelliseen vuoteen verrattuna ja tunnistaa yhteistä tekemistä vaativia osa-alueita.

Selvitys on ladattavissa Doriasta ja selvityksen tuloksista voit lukea verkkosivuiltamme. Selvityksen aineistot löytyvät Etsimestä: korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten aineisto sekä rahoittajien aineisto.

Selvitys julkaistiin Avoimen tieteen foorumissa marraskuussa 2016.

Vuoden 2015 toimintakulttuuriselvitykset

Toimintakulttuurin avoimuutta tarkasteltiin vuonna 2015 sekä korkeakoulujen että tutkimuslaitosten osalta.