Osaajakoulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen

The program and registration for the Open Science Expert Training events

Ilmoittautuminen käynnissä:  28.10. Openness in Education and Research, HY  - 31.10. Avoimuus taidealojen tutkimuksessa, Taideyliopisto - 16.11. Opetuksen ja tutkimuksen avaaminen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

 

Openness in Education and Research 28.10.2016

The event will be organised in collaboration with University of Helsinki and Open Science and Research Initiative.

Program

Venue: Athena, Siltavuorenpenger 3A, Sali 302

Registration by October 21. Remote access participation possible until 12 a.m.

9:30-10:00 Refreshments

10:00-10:10 Opening speech

10:10-10:40 Possibilities of open science - a researcher's perspective, tenure track professor Tuuli Toivonen, University of Helsinki

10:40-12:00 Openness in Education and Research:

Digital Humanities and Open Science, professor Mikko Tolonen, University of Helsinki

Openness in research, space advisor Mikko Strahlendorff, Finnish Meteorological Institute

Open science in research and education, project leader Tomi Kauppinen, Aalto University School of Science

12:00-13:00 Lunch (out of own pocket)

13:00-13:10 Orientation for the workshops

13:10-15:15 Workshops (Halls: Athena 302, 168, 169)

  • Tutkijakouluverkoston verkkokurssin ideointia: Tutkijakouluille tehdään valtakunnallinen verkkokurssi tutustuttamaan uraansa aloittelevat tutkijat avoimen tieteen tärkeimpiin periaatteisiin ja käytänteisiin. Tässä työpajassa pohditaan aivan konkreettisesti mitä nämä tärkeimmät periaatteet ja käytänteet ovat ja luodaan yhteisesti sisältörunkoa verkkokurssille. Sisällön lisäksi työpajassa keskustellaan verkko-oppimisen mahdollisuuksista avoimen tieteen käytäntöjen ja ajattelumallin omaksumiseksi ja etsitään tehokkaimpia tapoja edistää oppimista verkkoympäristössä. (In Finnish)

  • Avoimen tieteen koulutus korkeakouluissa: Työpajassa mietitään mille kohderyhmille tarvittaisiin avoimen tieteen koulutusta (esim. tutkijakoulut, senioritutkijat, hallintohenkilöstö). Näistä kohderyhmistä valitaan muutama ja tuotetaan näille avoimen tieteen koulutusrunko työpajatyöskentelyn keinoin. Pienryhmissä tuotettu koulutusrunko sisältää kuvauksen: koulutuksen tavoitteista (oppimistavoitteet), käytännön toteutustavasta (esim. 15min infoluento, opintopisteellinen kurssi, verkkokurssi) sekä listan käsiteltävistä asioista. Tavoitteena on myös kerätä vinkkejä olemassa olevista materiaaleista, joita avoimen tieteen koulutuksissa voisi hyödyntää. (In Finnish)

  • Citizen Science as a Research Method (in English). Possibilities and challenges of Citizen Science in research from viewpoint of training, technology etc. What kind of experiences we have and what researchers should know? Kansalaistiede tutkimusmenetelmänä: mitä tutkijan tulisi tietää? Kansalaistiede on tutkimuksen nouseva trendi. Millaisiin tutkimuskysymyksiin se soveltuu ja millaisa tutkijataitoja se edellyttää? Miten mobiiliteknologia, sosiaalinen media ja avoin tiede -kehitys vaikuttavat kansalaistieteeseen? Työpajassa pohditaan esimerkkitapausten avulla näitä kysymyksiä sekä sitä miten tutkijoita tulisi kouluttaa kansalaistiedemenetelmien käyttöön. Työpaja liittyy Avoin kansalaistiede -selvityshankkeeseen: http://fi.okfn.org/"

15:15-15:30 Closing and conclusions

 

Avoimuus taidealojen tutkimuksessa 31.10.2016

Tilaisuus järjestetään Taideyliopiston ja ATT-hankkeen yhteistyönä. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Paikka: T-talon auditorio, Töölönkatu 28, Helsinki

Ilmoittautuminen 24.10. mennessä. Tilaisuus (iltapäivän työpajoja lukuunottamatta) on seurattavissa myös etäyhteydellä.

Alustava ohjelma

Klo 9.30–10.00 Aamukahvi

Klo 10.00–10.10 Tilaisuuden avaus, Tuire Kuusi, II varadekaani (tutkimus ja tohtorikoulutus), Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

Klo 10.10–10.40 Mitä aineisto on? Miksi aineistonhallinta on tärkeää? Tuuli-työkalu aineistonhallintaan, Mikko Ojanen, kirjastonhoitaja, Helsingin yliopiston kirjasto, tohtorikoulutettava, musiikkitiede, Helsingin yliopisto

Klo 10.40-10.50 Tutkimusaineistopolitiikka Taideyliopistossa, Tommi Harju, informaatikko, Taideyliopisto

Klo 10.50-11.00 Suomen Akatemian avoimen tieteen linjaukset, tiedeasiantuntija Otto Auranen Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, Suomen Akatemia

Klo 11.00–11.30 Teosten ja perinteisten kulttuurinilmausten suojaus, Maria Rehbinder, tekijänoikeusasiamies, Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu

Klo 11.30-11.45 Case-esimerkki: AV-aineistot, niiden hallinta ja sitaattioikeus, HY:n talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja Aalto-yliopiston televisiotutkimuksen dosentti Jukka Kortti

Klo 11.45-12.00 Tutkijan puheenvuoro: Musiikin tutkimuksen erityiskysymyksiä, populäärimusiikin tutkija Heikki Uimonen

Klo 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

                           Lounaan aikana esitellään avoimen tieteen palveluita

Klo 13.00–14.30  Jakaudutaan pienempiin ryhmiin pohtimaan aiheita:             

  • Oikeudelliset kysymykset liittyen taiteellisiin esityksiin ja tallenteisiin, Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies
  • Taidealojen aineistojen hallinta, Mikko Ojanen, kirjastonhoitaja, Helsingin yliopiston kirjasto
  • Avoimien toimintatapojen edistäminen taidealojen tutkimuksessa                                      

Klo 14.30–15.00  Pienryhmätöiden purku ja tilaisuuden yhteenveto, mitä tästä eteenpäin?

 

Opetuksen ja tutkimuksen avaaminen 16.11.2016

Tilaisuus järjestetään Itä-Suomen yliopiston ja ATT-hankkeen yhteistyönä. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Paikka: Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Snellmania, Yliopistonranta 1 E, 70211 Kuopio, SN 201 Kampuskartta

Ilmoittautuminen 9.11. mennessä. Tilaisuus on seurattavissa myös etäyhteydellä.

Alustava ohjelma

09.30 - 10.00 Kahvi

10.00 - 10.15 Tilaisuuden avaus, Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti

10.15 - 10.35 Anu Liikanen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, UEF - UEFin julkaisu- ja datapolitiikan esittely

10.35 - 11.10 Teija Koskela, yliopistonlehtori, UEF & Päivi Rosenius, yliopisto-opettaja, UEF - Kasvatustieteen opetuksen kehittäminen, OOC

11.10 - 11.45 Markku Saarelainen, opetuksen kehittämispäällikkö, UEF - Flipped Classroom – Menetelmästä uudet eväät oppimisympäristöihin

11.45 - 12.45 Lounas (omakustanteinen)

12.45 - 13.20 Erno Vanhala, verkkopalvelusuunnittelija, Tampereen yliopisto - Opetuksen ja tutkimuksen avaaminen

13.20 - 13.55 Jouni Tuomisto, johtava tutkija, THL - Avoin tiede tutkijan vaikuttavuuden näkökulmasta

13.55 - 14.30 Jussi Paananen, Itä-Suomen yliopisto, Avoimen tieteen haasteet tutkijalle

 

Tärkeää tietoa uusille osallistujille

Mikäli avoimen tieteen perusteet ja toimintatavat ovat sinulle uusia asioita, suosittelemme tutustumista avointiede.fi-sivuston materiaaleihin ja menneiden koulutustilaisuuksien tallenteisiin. Myös materiaalivarannosta löytyy tietoa avoimen tieteen perusteista. Tutustumalla materiaaleihin etukäteen varmistat, että saat koulutuksesta parhaan mahdollisen hyödyn.

Aika: torstai 17.3.2016 klo 12:00–15:30

Aika: torstai 17.3.2016 klo 12:00–15:30
Paikka: Tampereen yliopisto, Päätalo, sali LS D11
Järjestäjät: Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke

Lisätietoa

- See more at: http://avointiede.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/UJglmibGKmbR/content/seminaari-laake-ja-terveystieteen-tutkimuksen-tietosuoja?_101_INSTANCE_UJglmibGKmbR_redirect=%2Fajankohtaista#sthash.uZPSFD9m.dpuf

Aika: torstai 17.3.2016 klo 12:00–15:30
Paikka: Tampereen yliopisto, Päätalo, sali LS D11
Järjestäjät: Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke

Lisätietoa

- See more at: http://avointiede.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/UJglmibGKmbR/content/seminaari-laake-ja-terveystieteen-tutkimuksen-tietosuoja?_101_INSTANCE_UJglmibGKmbR_redirect=%2Fajankohtaista#sthash.uZPSFD9m.dpuf

Aika: torstai 17.3.2016 klo 12:00–15:30
Paikka: Tampereen yliopisto, Päätalo, sali LS D11
Järjestäjät: Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke

Lisätietoa

- See more at: http://avointiede.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/UJglmibGKmbR/content/seminaari-laake-ja-terveystieteen-tutkimuksen-tietosuoja?_101_INSTANCE_UJglmibGKmbR_redirect=%2Fajankohtaista#sthash.uZPSFD9m.dpuf