Miten edetään?

Organisaatioiden tarpeiden kartoitus

  • Aloitettu merkittävien tutkimusaineistojen kartoituksella (valmis toukokuussa)
  • Jatketaan tarve- ja aikataulukeskusteluilla (valmis lokakuussa)
  • Suunnitelman pohjalta valittujen aineistojen ja hyödynnettävien palveluiden osalta laaditaan sopimukset.

Sopiminen ja alustavat periaatteet

  • sopimukset tehdään korkeakoulujen kanssa
  • sopimuksessa sovitaan korkeakoulun käyttöön ottamista palveluista. Palvelukuvaus (sopimuksen liitteenä) kuvaa palvelun. Palvelukuvauksessa ja sopimuksessa kuvataan myös OKM:n rooli ja oikeudet päätöksenteossa.
  • Konkretisoidaan prosessit ja tukitoimet niin, että organisaatioilla säilyy tutkijoiden organisaatiokohtainen ohjeistus.

Sopimusprosessin ensimmäinen ehdotus käsitellään toukokuussa.

Sopimusprosessi on alustavasti seuraava: