Merkittävät tutkimusaineistot

Merkittävien kansallisten tutkimusaineistojen määrittäminen on käynnistynyt OKM:n korkeakouluille lähettämällä kyselyllä. Kyselyssä pyydetään korkeakouluja tunnistamaan merkittäviä tutkimusaineistoja, joiden pitkäaikainen saatavuus ja säilyvyys tulisi turvata. Samalla pyydetään ehdotuksia aineistojen valintaprosessiin.

Kyselyn pohjalta laaditaan alustava aikataulu etenemiselle. Aikataulusta sovitaan tarkemmin korkeakoulun ilmoittaman yhteyshenkilön kanssa. Samassa yhteydessä aloitetaan myös keskustelut korkeakoulun tarpeista kokonaisuuteen liittyvien eri palveluiden hyödyntämisestä.

Tässä vaiheessa OKM ei odota, että korkeakouluilla on täsmällinen ja ajantasainen kuva merkittävistä tutkimusaineistoista ja niiden pitkäaikaissaatavuudesta, vaan tavoite on saada yleiskuva aihepiirin valmiusasteesta eri korkeakouluissa sekä korkeakoulujen näkemyksiä siitä, miten asiassa voidaan edetä. Massiivista korkeakoulun sisäistä selvitysoperaatiota ei siis ole tarpeen käynnistää, vaan pikemminkin edetä tiedossa olevan kokonaiskuvan ja aineistovolyymien arvioiden pohjalta eteenpäin.

Kyselyyn voi vastata kertomalla

  • nyt tiedossa olevat merkittävät tutkimusaineistot (lisäksi voi laittaa arvion muista aineistoista)
  • arvio aikataulusta, jolla merkittäviä tutkimusaineistoja on tunnistettu lisää

Saatua tietoa hyödynnetään OKM:ssä suunniteltaessa miten korkeakoulukohtaisesti asiasta lähdetään neuvottelemaan Tutkimus-PASin tulevan sopimusrakenteen puitteissa.

 

 Huhtikuu

 Toukokuu

 Syyskuu

 Lokakuu

Kysely korkeakouluille

 

 

 

 

Vastauksien koostaminen ja keskusteluaikataulu korkeakouluille

 

 

 

 

Keskustelut

 

 

 

 

Valmis aikataulu