EU:n Komission kuuleminen kustantajien lähioikeussuojasta

Euroopan Komissio aloitti maaliskuussa 2016 avoimen kuulemisen siitä, tarvitaanko EU:ssa uusi kustantajien lähioikeussuoja, joka antaisi kustantajille tekijöistä riippumattoman oikeuden kirjallisiin teoksiin. Tällä olisi suuri vaikutus esimerkiksi uudelleenkäyttöön. Kuuleminen liittyy EU:n tekijänoikeuslainsäädännön päivittämiseen digitaaliselle aikakaudelle.

Komissio haluaisi kuulla kommentteja kaikilta asiasta kiinnostuneilta kustannusalalta ja digitaalisen talouden toimijoilta, kuten teosten tekijöiltä, tutkijoilta, verkkopalveluiden tarjoajilta, lukijoilta ja internetin käyttäjiltä.

Kannustamme kaikkia vastaamaan! Vastausaikaa on 15.kesäkuuta 2016 asti.

Lisätietoja ja linkki kyselyyn

Commission seeks views on neighbouring rights and panorama exception in EU copyright