Tutkimus-PAS-kokonaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön tahtotila

 • Rakennetaan pitkän aikavälin toimintamallia: tutkimusorganisaatioiden kilpailukyvyn parantaminen ja korkeatasoisen tutkimuksen mahdollistaminen
  • Kokonaisetu
  • Tasapuolinen kohtelu organisaatioille
 • Korkeakoulujen vastuunoton ja omistajuuden tukeminen:
  • OKM ja korkeakoulut sopivat
  • Tavoitteena parempi kypsyystaso organisaatioissa mm. tiedon hallinnassa
  • Pitkän aikavälin kustannustehokkuus:
  • Prosessien automatisointi ja henkilötyöintensiivisyyden vähentäminen
  • Kustannusten hallinta kehitysvaiheessa, ylläpidon kustannusten miettiminen
  • Joustavuus ja kyky muutoksiin,  exit-ratkaisut

Kehitettävä toimintamalli

Kehitettävän toimintamallin tavoite on tukea tutkimusorganisaatioiden tehtäviä ja toimintaa. Toimintamalli kytkeytyy korkeakoulujen sisäiseen toiminnan kokonaisuuteen, mutta myös kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Yhteisiä kansallisia palveluita tulee kehittää näiden kytköksien kautta. Merkittävät tutkimusaineistot ovat korkeakoulujen toiminnan ytimessä. Edistettäviä asioita ovat:

 • periaatteet ja päätösprosessi
 • sopimusprosessi
 • palveluprosessi
 • vastuut ja työnjako

Toimintamallin tulee olla

 • Helppokäyttöinen ja läpinäkyvä toimijoille. Läpinäkyvyys on keino toimijoiden luottamukseen ja sitoutumiseen.
 • Monimuotoinen ja hajautettua arkkitehtuuria tukeva. Tällöin laaja toimijakentän osaaminen ja tarpeet voidaan parhaiten hyödyntää.
 • Kustannustehokas ja taloudellisesti kestävä.
 • Erilaisia liiketoimintamalleja tukeva (esim. kansainvälisessä yhteistyössä).
 • Erilaisia exit-ratkaisuja tukeva. Kansalliselta alueelliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle siirryttäessä materiaalien siirto palvelusta toiseen tulee olla helppoa.

Kokonaisuuteen tarvittava prosessi rakentuu 2017