IDAn käyttäjäksi

Kenelle IDA on tarkoitettu?
Minkälaiselle aineistolle IDA on tarkoitettu?
Miten IDA-käyttöoikeutta haetaan?

IDAn käyttöoikeuden pituus
IDA-lisäosuudet
Anna palautetta IDAsta

 

Kenelle IDA on tarkoitettu?
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa Suomen korkeakouluille ja Suomen Akatemian projekteille ja tutkijoille käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa. IDA-palvelussa tarjottava säilytyskapasiteetti on jaettu korkeakouluille ministeriöstä.

Korkeakoulut myöntävät IDA-tallennustilaa omille hankkeilleen. IDA-hakemukset ja säilytyskiintiön koon hyväksyvät organisaatioiden IDA-yhteyshenkilöt. Heihin voi olla yhteydessä mikäli haluat tiedustella tarkemmin IDAn käytöstä omassa korkeakoulussasi.

IDA-käyttöoikeudet organisaatioittain (24.4.2016)
IDA-yhteyshenkilöt organisaatioittain (tiedot päivitetty 20.9.2017)
Myönnetyt IDA-lisäosuudet 2012-
IDA-palvelun käyttöehdot (voimassa 1.11.2015 alkaen)

Minkälaiselle aineistolle IDA on tarkoitettu?
IDA on tarkoitettu tutkimusaineistojen säilytykseen. Palveluun voi tallentaa tutkimusprojekteissa tuotettuja valmiita aineistokokonaisuuksia tai raakadataa. Aineisto voi olla julkaistua tai julkaisematonta.

Palvelua ei ole optimoitu seuraavantyyppisille aineistoille: raskaassa käytössä oleva data (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data), jatkuvasti muuttuva data (esim. päivittäinen varmuuskopiointi), arkaluontoinen henkilötieto tai biometriset tunnisteet.

Varmista että IDA-palvelu soveltuu käyttötarkoitukseesi, eli onhan IDAan tallennettava datasi:

  • tutkimukseen liittyvää
  • stabiilia
Eihän datasi ole:
  • laskentaa tarvitsevaa
  • verkkosovelluksessa käytettävää
  • arkaluontoisia henkilötietoja tai biometrisiä tunnisteita sisältävää

 

Miten IDA-käyttöoikeutta haetaan?

IDA-käyttöoikeutta haetaan verkossa. IDA-hakemus tehdään projektikohtaisesti ja siihen voidaan lisätä useita käyttäjiä. Tarkemmat ohjeet tilan hakemiseen ja käyttäjän lisäämiseen löytyvät alisivuilta. Alla on pikaohjeet.

Pikaohjeet uuden IDA-säilytystilan hakemiseen

Projektin vastuuhenkilö voi hakea IDA-säilytystilaa Tutkijan käyttöliittymässä (SUI).

1. Kirjaudu Haka-tunnuksellasi SUIhin. Ei Haka-tunnusta? Jätä paperihakemus.
2. Luo CSC-tunnus (jollei sinulla jo ole sellaista) Rekisteröidy-sivulla. Saat kuittauksen sähköpostilla muutamassa minuutissa.
3. Hae projektia Resurssit ja hakemukset -sivulla. Saat kuittauksen sähköpostilla muutamassa minuutissa.
4. Hae projektille IDA-säilytystilaa IDA-hakemuksella (mene SUIssa kohtaan Sähköinen asiointi ja valitse Resurssit ja hakemukset, valitse Resurssit -valikosta Tallennus ja Tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDA). Saat kuittauksen sähköpostilla, kun hakemuksesi on käsitelty.
5. Ota IDA-tilasi käyttöön sähköpostin ohjeiden mukaan!

Lisää käyttäjä olemassaolevaan IDA-tilaan

Projektin vastuuhenkilö voi lisätä käyttäjiä IDA-säilytystilaan Tutkijan käyttöliittymässä (SUI).

1. Valitse haluamasi projekti Omat projektit -näkymässä. Valitse muokkaa projektia sivun oikeassa alalaidassa.
2. Lisää käyttäjä syöttämällä sähköpostiosoite kohtaan katsele jäseniä. Tästä lähtee ilmoitus lisätylle käyttäjälle. Huomaa, että sähköpostin tulisi olla sama kuin kutsutun käyttäjän CSC-tunnukseen liitetty sähköposti, Haka-käyttäjien tapauksessa lyhyttä muotoa tunnus (at) organisaatio.fi
3. Kutsuttu käyttäjä hyväksyy liittämisensä projektiin Hyväksynnät -näkymässä. Käyttäjä saa kuittauksen muutamassa minuutissa, tieto tulee myös vastuuhenkilölle.
4. Kutsuttu käyttäjä Hyväksy IDA-palvelun käyttöehdot Hyväksynnät -näkymässä. Mikäli hyväksyntämahdollisuutta ei heti näy, lataa sivu uudelleen. Käyttäjä saat kuittauksen sähköpostilla, kun hänet on liitetty IDA-tilaan.

Käyttäjää voi myös poistaa Tutkijan käyttöliittymässä olevassa Omat Projektit-sivulla kohdasta Muokkaa projektia. Tämä onnistuu painamalla poistettavan käyttäjän sähköpostiosoitteen oikealla puolella olevaa ruksia.


Apua saat aina asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu (at) csc.fi, 09 457 2821)

 

IDAn käyttöoikeuden pituus

Suomalaiset korkeakoulut voivat saamiensa käyttöosuuksien rajoissa jakaa IDA-käyttöoikeuksia suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Tilaa myönnettäessä IDA-säilytyspalvelun käyttöehtojen tulee täyttyä. IDA-säilytyspalvelun käyttöehtojen osana ovat CSC:n tieteen palveluiden yleiset käyttöehdot.

IDAa käyttävän projektin vastuuhenkilön on käyttöehtojen mukaisesti pystyttävä aina yksilöimään palveluun projektin tallennustilaan tallennetttujen tiedostojen laillinen omistaja. Projektin käyttäjän käyttöehtoihin kuuluu sitoutuminen tiedostojen kuvailuun.

IDA on jatkuva palvelu, jossa data säilytetään käyttöehtojen mukaan toimittaessa toistaiseksi tai kunnes se siirretään muualle tai pitkäaikaisempaan säilytykseen.

Käyttöoikeuksien myöntäjät voivat seurata myönnettyjen käyttöosuuksien käyttöä, jotta hyödyntämättä jäänyt tila voidaan tarvittaessa vapauttaa. Palvelun käyttöehtojen vastainen käyttö voi johtaa IDA-käyttöoikeuden poistoon.

IDA-säilytyspalvelun käyttöehdot
CSC:n tieteen palveluiden yleiset käyttöehdot

 

IDA-lisäosuudet
Yllä kuvatun hakuprosessin lisäksi IDA-lisäkäyttöosuutta voivat hakea suurta tallennuskapasiteettia tarvitsevat hankkeet, joista opetus- ja kulttuuriministeriö valikoi tarpeen ja kyvykkyyden mukaan ne, joille voidaan myöntää suurempi kiintiö. OKM myöntää erillistä lisäosuutta suurta tallennuskapasiteettia vaativille hankkeille, kuten ESFRI-hankkeille, erillisissä lisäoikeushauissa.

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAan voi taas hakea lisäkäyttöosuutta. Lisäkäyttöoikeutta haettaessa käytetään erillistä hakemuslomaketta, joka tulee lähettää osoitteeseen ida-lisaosuus (at) postit.csc.fi. Tämänhetkisen hakukierroksen hakemukset tulee palauttaa viimeistään 6.10.2017. Hakuaika alkaa 14.9.2017. Hyväksyttyjen hakemusten perustiedot ovat julkisia joten hakemukseen on liitettävä julkinen abstrakti.

Lisäkäyttöoikeuden kesto on rajattu. Lisäkäyttöoikeuden päättyessä aineistoja voidaan ehdottaa siirrettäviksi pitkäaikaissäilytykseen.

Lisätietoja osoitteesta ida-lisaosuus (at) postit.csc.fi

Myönnetyt lisäosuudet joulukuussa 2012
Myönnetyt lisäosuudet joulukuussa 2013
Myönnetyt lisäosuudet kesäkuussa 2015

 

Anna palautetta IDAsta
Auta kehittämään IDA-palvelua ja vastaa viiteen kysymykseen IDAsta Webropol-kyselyssä.

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja jätä syötettä palvelun uudistukseen.