IDA-tilastot

Korkeakoulujen käyttäjien, projektien, aineistojen ja tallennusoikeuksien kokonaismäärät (tilanne 1.7.2017)

Organisaatio Käyttäjien lukumäärä Projektien lukumäärä Aineistoa teratavuissa Tallennusoikeudesta käytetty (%) Tallennusoikeudesta jaettu (%)
Aalto-yliopisto 39 16 47 9,8 26
Helsingin yliopisto 275 64 201 16 81
Itä-Suomen yliopisto 54 12 37 15,4 61
Jyväskylän yliopisto 38 9 56 26,7 57
Lapin yliopisto 4 3 ~0  ~0 1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 11 7 0,2 0,2 44
Oulun yliopisto 55 21 67 18,6 57
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 1 0 0 6
Svenska Handelshögskolan 1 1 ~0 ~0 >0
Tampereen yliopisto 36 10 49 27,2 74
Tampereen teknillinen yliopisto 36 12 6 3,3 12
Turun yliopisto 30 8 13 3,1 37
Åbo Akademi 7 5 ~0 ~0 36
Suomen Akatemian hankkeet 93 29 79 7,7 23
OKM:n myöntämät lisäosuudet 8 1 0 - -
Korkeakoulut yhteensä 689* 199 555,2 11,9** 36,8***

 

* Ei uniikkeja käyttäjiä ** projektien keskiarvo *** organisaatioiden keskiarvo