IDA-tilastot

Korkeakoulujen käyttäjien, projektien, aineistojen ja tallennusoikeuksien kokonaismäärät (tilanne 1.5.2017)

Organisaatio Käyttäjien lukumäärä Projektien lukumäärä Aineistoa teratavuissa Tallennusoikeudesta käytetty (%) Tallennusoikeudesta jaettu (%)
Aalto-yliopisto 38 15 47 9,8 22
Helsingin yliopisto 277 61 189 15 79
Itä-Suomen yliopisto 54 11 35 14,6 60
Jyväskylän yliopisto 38 9 56 26,7 57
Lapin yliopisto 3 3 ~0  ~0 1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9 6 0,2 0,2 43
Oulun yliopisto 55 21 66 18,3 57
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 1 0 0 6
Svenska Handelshögskolan 1 1 ~0 ~0 >0
Tampereen yliopisto 31 9 49 27,2 71
Tampereen teknillinen yliopisto 32 9 0,1 0,1 12
Turun yliopisto 30 8 12 2,9 37
Åbo Akademi 7 5 ~0 ~0 36
Suomen Akatemian hankkeet 91 28 79 7,7 23
OKM:n myöntämät lisäosuudet 8 1 0 - -
Korkeakoulut yhteensä 676* 188 533,3 11,5** 36,0***

 

* Ei uniikkeja käyttäjiä ** projektien keskiarvo *** organisaatioiden keskiarvo