IDA-tilastot

Korkeakoulujen käyttäjien, projektien, aineistojen ja tallennusoikeuksien kokonaismäärät (tilanne 1.9.2017)

Organisaatio Käyttäjien lukumäärä Projektien lukumäärä Aineistoa teratavuissa Tallennusoikeudesta käytetty (%) Tallennusoikeudesta jaettu (%)
Aalto-yliopisto 38 16 47 9,8 26
Helsingin yliopisto 275 67 211 16,7 104
Itä-Suomen yliopisto 56 12 40 16,7 61
Jyväskylän yliopisto 36 9 56 26,7 57
Lapin yliopisto 4 3 ~0  ~0 1
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 11 7 0,3 0,3 44
Oulun yliopisto 54 21 69 19,2 57
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 1 0 0 6
Svenska Handelshögskolan 1 1 ~0 ~0 >0
Tampereen yliopisto 36 10 49 27,2 74
Tampereen teknillinen yliopisto 37 12 8 4,4 12
Turun yliopisto 31 8 13 3,1 37
Åbo Akademi 7 5 ~0 ~0 36
Suomen Akatemian hankkeet 93 30 79 7,7 23
OKM:n myöntämät lisäosuudet 8 1 0 - -
Korkeakoulut yhteensä 689* 203 572,3 12,3** 38,4***

 

* Ei uniikkeja käyttäjiä ** projektien keskiarvo *** organisaatioiden keskiarvo