Tiedoston jakaminen selaimessa

Tiedostojen pääsynhallinta
Projektihakemistossa oleviin tiedostoihin on oletusarvoisesti kaikilla projektin jäsenillä luku- ja kirjoitusoikeudet. Tiedostoja voidaan myös jakaa IDAsta ulos avoimesti tai hakemusten perusteella. Vaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi.

Mikäli halutaan mahdollistaa tiedoston avoin lataus IDAsta, voidaan tämä tehdä suoraan IDA-palvelussa muokkaamalla tiedoston ja sen kansion metadatakenttiä. Tällöin aineistoon pääsee käsiksi kuka tahansa joka tietää latauslinkin.  

Mikäli aineistoon halutaan viitata, sille halutaan löydettävyyttä hakupalveluissa tai mahdollisuus jakaa aineistoa hakemusten perusteella, tulee aineisto kuvailla Etsimessä, tutkimusaineistojen hakupalvelussa. Tällöin aineistoille muodostuu pysyvä kuvailusivu, jonka tunnisteeseen voi viitata julkaisuista. Sivun kautta muut voivat ladata aineiston tai pyytää oikeutta ladata aineisto, jos se on asetettu IDAssa ladattavaksi alla olevien ohjeiden mukaan. 

Webinaaritallenteessa IDA service; how to store and open your data 17.1.2017 (esityksen kalvot) näytetään käytännössä kuinka tiedostoja voi jakaa IDAn ja Etsimen avulla. Alla lisää ohjeita.

Tiedoston avoin lataus latauslinkistä

Jotta tiedosto voidaan jakaa tulee sen metatietoja muokata niin että 

  • tiedosto on tallennettu IDAssa published-kansioon, tai muuhun kansioon jonka metatiedoissa on itse lisätty kenttä nimeltä metamodel ja tuon kentän arvona Etsin. Kenttiä pystyy lisäämään kohdasta "Lisää"
  • tiedoston metatiedoissa on itse lisätty kenttä availability ja sen arvoksi asetettuna direct_download. Kenttiä pystyy lisäämään kohdasta "Lisää" (katso alla oleva kuvankaappaus).

Tämän jälkeen tieodostolle on mahdollista muodostaa avoin tiedostokohtainen http-latauslinkki, joka on muotoa:

http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=<IDA-tiedoston Identifier.series>

Tiedostollasi on automaattisesti muodostunut arvo metadatakentässä nimeltä Identifier.series. Tämä arvo on tiedoston pysyvä tunniste. Voit muodostaa linkin tiedostoon yhdistämällä url-osoitteen "http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=" sekä tiedoston pysyvän tunnisteen. Esimerkiksi: http://avaa.tdata.fi/openida/dl.jsp?pid=urn:nbn:fi:csc-ida-3x201703172015017954033s . Linkki alkaa toimimaan muutamien minuuttien viiveellä.


Pysyvä linkki aineistoon + tiedoston lataus Etsimen kautta

Mikäli halutaan mahdollistaa tiedoston avoin lataus IDAsta Etsimen kuvailutiedoissa olevan linkin kautta, on tiedosto ensin avattava muokkaamalla sen metatietoja IDAssa kuten yllä osiossa "Tiedoston avoin lataus latauslinkistä" on esitetty. Sen jälkeen aineisto tulee kuvailla Etsin-palvelussa.

Osana kuvailua, kohdassa Saatavuus, valitaan että aineisto on saatavilla "avoimesti" ja seurataan linkkiä "Avoimesti IDAsta".

Avautuvaan kenttään "IDA-tunniste" syötetään IDA-tiedoston tunniste (Identifier.series) jolloin latauslinkki muodostuu automaattisesti.

Mikäli halutaan myöntää muille käyttäjille oikeus tiedostolataukseen hakemuksen perusteella, tulee tiedoston:

  • olla tallennettu kansioon, jonka metatiedoissa on kenttä nimeltä metamodel ja tuon kentän arvona Etsin (esim. published-kansio)

Osana Etsin-kuvailua, kohdassa Saatavuus, valitaan että aineisto on saatavilla "lupahakemuspalvelulla". Jos aineistosi on IDAssa valitse "Hallinnoi käyttöoikeuksia oletuspalvelun avulla" ja anna alla olevaan kenttään IDA-tunniste (IDAn metatiedoista tiedoston Identifier.series -kentän arvo).

Hakemuksista tulee tieto kuvailussa annettuun Jakelija/Distributor-kentän sähköpostiosoitteeseen. Osoitteen tulee olla mallia <Haka-tunnus>@organisaatio.fi. Myös aineiston käyttöoikeuden luvan pyytäjän täytyy Haka-kirjautua lupahakemuksen tehdessään.

Kun haluat viitata tai linkittää aineistoosi lähteenä käytä aina aineiston tunnistetta kun luot linkin. Linkistä avautuu silloin aina Etsimen aineistokuvaus. Etsimen luoma pysyvä tunniste on kentässä Tunniste/Identifier ja se on muotoa:

urn:nbn:fi:csc-kata00001000000000000290

Voit esittää tunnisteen myös linkkinä:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata00001000000000000290

On tärkeää viitata tälle laskeutumissivulle, kun viittaat aineistoon. Älä käytä viittaamiseen IDAn tunnistetta. Etsin tarjoaa myös käyttäjilleen viittausohjeita.