IDA Palvelukuvaus

Päivitetty 15.8.2017

IDA on käyttäjilleen maksuton tutkimusaineistojen säilytyspalvelu, joka mahdollistaa tutkimusdatan ja siihen liittyvän metatiedon säilytyksen turvallisesti. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakoulujen ja Suomen Akatemian rahoittamille tutkijoille tutkimusaineistojen säilytykseen ja jakeluun. Palvelussa kullakin käyttäjällä on yksi tai useampi projekti, joihin kuhunkin on mahdollista liittää muita palvelun käyttäjiä. Samassa projektissa voi olla käyttäjiä eri organisaatioista.

Palvelu on tarkoitettu valmiiden tutkimusaineistojen ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. IDAa ei suositella käytettäväksi aineistoille, joita vielä prosessoidaan aktiivisesti tai siirretään usein palvelun ja toisen ympäristön välillä. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi arkaluontoisia henkilötietoja sisältävien aineistojen säilytykseen. Palveluun tallennetut aineistot säilytetään Suomessa ja palvelun tietoturvasta huolehditaan palvelun tuottajan standardien mukaisesti.

Datan säilyminen eheänä ja muuttumattomana on IDA-palvelun ensisijainen tavoite. Data kahdennetaan ja sen eheyttä tarkkaillaan. Data pidetään helposti asiakkaan saatavilla. IDAan tallennuksen yhteydessä datalle tehdään virustarkistus ja tiedostot voidaan kuvailla, mikä helpottaa aineistonhallintaa. Tiedostot saavat pysyvän tunnisteen, mikä mahdollistaa niihin viittaamisen ja jatkokäytön. Tiedostojen käyttöoikeudet voidaan määritellä. Aineistojen omistajat päättävät itse tiedostojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta.

IDA perustuu avoimen lähdekoodin iRODS-ohjelmistoon. IDAa voi käyttää useilla eri käyttöliittymillä: selaimella, komentorivikomennoin ja tiedostonsiirto-ohjelmalla. Näihin tunnistaudutaan joko Haka-tunnuksella tai CSC:n asiakastunnuksella. Selainkäyttöliittymä sisältää kaiken perustoiminnallisuuden tiedostojen ja hakemistojen sekä niihin liittyvien metatietojen lisäämiseksi, päivittämiseksi, poistamiseksi ja hakemiseksi. Selainkäyttöliittymä löytyy CSC:n asiakasportaalista (https://sui.csc.fi), jossa IDA-säilytystilaa myös haetaan ja hallinnoidaan. Komentorivityökalu sisältää monipuolisimmat toiminnot datan, metatietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan. IDAan tallennettu data on saatavilla CSC:n laskentapalvelimilla komentorivityökalun kautta. Työkalua voidaan käyttää myös palvelun integroimiseksi asiakkaan omiin järjestelmiin komentorivikäyttöä varten. Tiedostonsiirto-ohjelma tarjoaa monipuolisia toimintoja ja mahdollistaa useiden tiedostojen siirron kerrallaan helppokäyttöisellä graafisella käyttöliittymällä.

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Lisätietoja IDAsta:

http://avointiede.fi/ida

CSCn asiakaspalvelu:
Arkipäivisin klo. 8.30 - 16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu@csc.fi