IDA – Tutkimusaineistojen säilytyspalvelu

IDA mahdollistaa tutkimusdatan ja siihen liittyvän metatiedon turvallisen säilytyksen. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakouluille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille.

Palvelu on tarkoitettu valmiiden tutkimusaineistojen ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. IDA takaa useita petatavuja tallennustilaa. Aineistojen omistajat päättävät itse tiedostojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta. Palvelu ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille. Palvelua ei suositella käytettäväksi aineistoille, joita vielä prosessoidaan aktiivisesti. Vastaanotettaessa datalle suoritetaan virustarkistus ja eheydentarkistus. Palveluun siirretystä datasta otetaan automaattisesti kopio ja sekä datan että kopion eheyttä tarkkaillaan.

Palvelua voi käyttää useilla eri käyttöliittymillä: selaimella, komentoriviltä tai erillisen tiedostonsiirto-ohjelman kautta. Selainkäyttöliittymä löytyy CSC:n asiakasportaalista (https://sui.csc.fi), jossa IDA-säilytystilaa myös haetaan ja hallinnoidaan. Palveluun voi kirjautua joko Haka-tunnuksella tai CSC:n asiakastunnuksella. Palveluun vietävät aineistot tulee liittää johonkin projektiin. Käyttäjät voivat kuulua yhteen tai useampaan projektiin. Pääsy aineistoon voi olla vain projektiryhmällä tai aineiston voi avata muillekin käyttäjille tai jakaa avoimesti. Projektin vastuuhenkilö hakee IDA-säilytystilaa ja toimii yhteyshenkilönä palvelun tarjoajaan päin.

IDAan suositellaan tallennettavaksi kuvailutietoja aineistosta helpottamaan aineistonhallintaa. Käyttäjien asettamien ehtojen pohjalta kuvailutiedot voidaan siirtää tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimeen, jonka kautta kuka tahansa voi saada tiedon aineiston olemassaolosta ja haluttaessa ladata aineiston itselleen.

IDA-palvelun hyödyt

  1. IDA on jatkuva palvelu tutkimusdatan turvalliseen säilytykseen, jota tarjotaan korkeakouluille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille maksuttomasti
  2. Tutkimuksen rahoittajat, kuten Suomen Akatemia, suosittelevat IDAn käyttöä ja ohjeistavat tähän rahoitusta haettaessa
  3. Yhteistyöhankkeissa saadaan käyttöön yhteinen tallennustila, joka ei ole sidottu yhden organisaation palveluihin
  4. IDA mahdollistaa suurtenkin aineistojen tallennuksen tilanteessa joissa nämä eivät mahdu organisaation tallennusjärjestelmiin
  5. Pysyvien tunnisteiden avulla IDAn aineistoihin voidaan linkittää esimerkiksi liittyvistä julkaisuista
  6. IDAan tallennetut aineistot ovat ehdolla myös pitkäaikaissaatavuuden turvaavaan TutkimusPAS-palveluun

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu, jonka tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. IDA-palvelu perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Lisätietoa

IDA palvelukuvaus
IDAn käyttäjäksi
IDAn käyttöohjeet
IDAn käyttöehdot asiakasportaalissa
Usein kysytyt kysymykset
IDA-palvelun esittelykalvot