AVAA-tilastot

Aineistolatausten määrät

Aineistolatausten määrät on laskettu Geoserver-palvelimelta poistaen tunnistetut hakukoneet ja robotit. On huomattava, että eri aineistot on julkaistu eri aikoihin, mistä seuraa esimerkiksi tiettyjen aineistojen kohdalla nolla latausta vuonna 2014.

Maaliskuu

WMSTiled WMSWMTSWMS FeatureInfoWFSGetCapabilitiesLegendTotal
OpenStreetMap Finland72356172225379501607660125418991167827
Kotus Language Atlas1996024317301026
CBIG GPAN01663362595011820
Distribution of books16054011040184
Paituli40122116878671608165672398175093
RadarUI2022009400316
Total4739473672353895522431754315001908

 

Helmikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2746 681906 641914 1379 48 913 2244 1331150
Kotus Language Atlas 30 2044 61 18 1 0 11 2165
CBIG GPAN 62 906 0 23 72 0 32 1095
Distribution of books 3 0 0 2 264 0 7 276
Paituli 28440 84206 48 1232 12467 112 490 126995
RadarUI 5 0 0 33 9 7 76 130
Total 31286 769062 642023 2687 12861 1032 2860

 

Tammikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 5746 620909 815599 1388 486 1202 2810 1448140
Kotus Language Atlas 67 1444 0 0 30 1 9 1551
CBIG GPAN 36 51 0 0 691 0 32 810
Distribution of books 74 0 0 0 107 0 5 186
Paituli 15639 47037 0 142 7796 32 364 71010
RadarUI 18 0 0 0 10 0 66 94
Total 21580 669441 815599 1530 9120 1235 3286

 

Joulukuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2165 483623 608298 1209 94 538 2298 1098225
Kotus Language Atlas 47 606 0 10 32 0 0 695
CBIG GPAN 37 187 310 1 91 0 0 626
Distribution of books 19 0 0 0 58 0 0 77
Paituli 15025 49238 2141 601 7163 113 43 74324
RadarUI 101 0 0 0 7 0 0 108
Total 17394 533654 610749 1821 7445 651 2341

 

Marraskuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 12519 543328 804212 1421 340 632 2162 1364614
Kotus Language Atlas 168 3340 735 6 43 0 0 4292
CBIG GPAN 569 1000 0 30 133 0 0 1732
Distribution of books 60 0 0 0 114 0 0 174
Paituli 32096 91434 3661 527 12979 127 22 140846
RadarUI 976 0 0 1 70 0 0 1047
Total 46388 639102 808608 1985 13679 759 2184

 

Lokakuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2752 590357 582714 1123 143 521 2132 1179742
Kotus Language Atlas 155 914 68 1 84 0 0 1222
CBIG GPAN 461 497 1828 10 155 3 0 2954
Distribution of books 51 1 4 0 292 0 0 348
Paituli 20132 49459 811 253 7863 41 9 78568
RadarUI 772 0 64 0 3 0 0 839
Total 24323 641228 585489 1387 8540 565 2141

 

Syyskuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 4628 617466 637269 1631 120 535 3735 1265384
Kotus Language Atlas 199 1463 0 5 11 1 0 1679
CBIG GPAN 585 829 2373 28 63 5 3 3886
Distribution of books 68 12 0 0 466 0 0 546
Paituli 33508 81399 810 2687 10382 38 5 128829
RadarUI 957 0 0 0 8 0 0 965
Total 39945 701169 640452 4351 11050 579 3743

 

Elokuu

  WMS Tiled WMS WMTS WMS FeatureInfo WFS GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 8457 521549 813225 1304 110 809 1853 1347307
Kotus Language Atlas 347 244 236 0 16 1 0 844
CBIG GPAN 1413 942 152 0 33 3 3 2546
Distribution of books 118 0 53 0 108 0 0 279
Paituli 14553 26654 2414 151 3670 38 7 47487
RadarUI 1813 1 96 0 71 0 0 1981
Total 26701 549390 816176 1455 4008 851 1863

 

Heinäkuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 6001 337771 628173 572 67 1453 1867 975904
Kotus Language Atlas 141 50 473 0 4 1 0 669
CBIG GPAN 1451 307 46 16 4 0 1 1825
Distribution of books 43 0 0 0 26 0 0 69
Paituli 4413 7792 6496 18 743 50 3 19515
RadarUI 693 0 588 0 2 0 0 1283
Total 12742 345920 635776 606 846 1504 1871

 

Kesäkuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 7075 487298 719836 1245 96 510 2076 1218136
Kotus Language Atlas 10 1759 109 8 0 0 0 1886
CBIG GPAN 5 824 362 9 4 0 0 1204
Distribution of books 32 24 0 1 92 0 0 149
Paituli 5921 25760 2505 414 1897 82 9 36588
RadarUI 10 0 342 0 11 0 0 363
Total 13053 515665 723154 1677 2100 592 2085

 

Toukokuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 1055 590164 627325 1128 28 579 3351 1223630
Kotus Language Atlas 6 597 0 2 4 2 0 611
CBIG GPAN 6 1052 0 13 8 0 0 1079
Distribution of books 3 0 0 0 50 0 0 53
Paituli 7209 12713 215 129 1938 132 11 22347
RadarUI 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 8279 604526 627540 1272 2029 713 3362

 

Huhtikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2787 963654 659054 1305 28 544 4585 1631957
Kotus Language Atlas 0 826 0 7 0 0 0 833
CBIG GPAN 0 3854 0 156 2 0 2 4014
Distribution of books 45 0 0 35 87 1 0 168
Paituli 14889 79560 0 1768 5269 128 3 101617
RadarUI 0 0 0 0 7 0 0 7
Total 17721 1047894 659054 3271 5393 673 4590

 

Maaliskuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2787 680040 869199 844 64 572 13594 1567100
Kotus Language Atlas 12 921 0 9 2 4 0 948
CBIG GPAN 0 681 0 37 3 0 0 721
Distribution of books 8 0 0 0 106 0 0 114
Paituli 12802 60015 13 490 5488 87 237 79132
RadarUI 0 0 0 0 150 0 0 150
Total 15609 741657 869212 1380 5813 663 13831

 

Helmikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 2286 595154 676120 1596 92 542 8895 1284685
Kotus Language Atlas 93 1173 0 2 18 7 6 1299
CBIG GPAN 19 694 0 0 5 0 40 758
Distribution of books 1094 202 0 0 119 0 2 1417
Paituli 8650 42821 406 621 3956 34 324 56812
RadarUI 11 390 0 0 63 4 43 511
Total 12153 640434 676526 2219 4253 587 9310

 

Tammikuu

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 48326 426115 667270 777 62 1822 3466 1147838
Kotus Language Atlas 15 537 0 15 749 1 0 1317
CBIG GPAN 5 157 0 0 1 0 3 166
Distribution of books 8 16 0 2 1010 0 0 1036
Paituli 2846 10255 0 42 1227 64 33 14467
RadarUI 2 0 0 0 753 0 3 758
Total 51202 437080 667270 836 3802 1887 3505

 

2015 koko vuosi

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 583653 8659841 6407965 609 12307 4379 42737 15711491
Kotus Language Atlas 737 28433 108 3739 29 95 10 33151
CBIG GPAN 438 18981 737 40 322 5 121 20644
Distribution of books 635 32 0 14242 329 0 18 15256
Paituli 4569 26607 6065 1778 335 195 27 39576
RadarUI 66 148 138 5374 0 24 50 5800
Total 590098 8734042 6415013 25782 13322 4698 42963

 

2014 koko vuosi

  WMS Tiled WMS WMTS WFS WMS FeatureInfo GetCapabilities Legend Total
OpenStreetMap Finland 39837 3717143 565596 840 6895 6051 17326 4353688
Kotus Language Atlas 14 18357 0 5 0 0 0 18376
CBIG GPAN 460 59401 1445 6 1198 5 16 62531
RadarUI 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 40311 3794901 567041 851 8093 6056 17342

 

WMS (Web Map Service), Tiled WMS ja WMTS (Web Map Tile Service) ovat rasterimuodossa jaeltavien karttojen jakeluun tarkoitettuja rajapintoja. WMS-kutsussa kartta piirretään jokaiselle kutsulle erikseen, mutta Tiled WMS ja WMTS rajoittavat kyselyssä tehtävien valintojen määrää ja palauttavat karttapalvelimella etukäteen renderöityjä ruutuja.

WFS (Web Feature Service) on rajapinta karttatasojen jakeluun vektorimuodossa.

WMS FeatureInfo palauttaa tietoa kartalla näkyvistä karttatasoista. Esimerkiksi karttaa klikatessa aukeavat pop-upit voivat käyttää GetFeatureInfo-kyselyä.

GetCapabilities palauttaa XML-muodossa karttapalvelun palvelukuvauksen kuten tarjolla olevat aineistotasot, tiedostomuodot ja koordinaattijärjestelmät.

Legend viittaa karttamerkkien selitteeseen.